Jump to content

It's time to ditch Skype and TeamSpeak, join the NLD Discord channel! discord.png https://discord.gg/0WsKGiYeGHJEAI5q

Recommended Posts

Hoi hallo 

 

ik heb zelf en met iemand anders al geprobeerd maar maar wij komen er niet uit

 

een hoogwerker hij is in zoverre al ingame alleen als ik hem wil komen zeg die  dat de shop vol staat terwijl er helemaal niets staat 

 

de error's doe er vervolgens in de log komen zij 

 

2019-06-09 17:42 Error: Unable to find vehicle type name 'FS17_Hubsteiger_converted.hubsteiger' for 'C:/Users/***********/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS17_Hubsteiger_converted/hubsteiger.xml'

 

2019-06-09 17:42 Error loadVehicle: unknown type 'FS17_Hubsteiger_converted.hubsteiger' in 'C:/Users/************/Documents/My Games/FarmingSimulator2019/mods/FS17_Hubsteiger_converted/hubsteiger.xml'

 

zelf kom ik er niet meer uit en kan het probleem ook niet vinden ik hoop dat er hier mensen zijn die het weten en kunnen helpen 

 

hubsteiger.xml

Spoiler

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<vehicle type="hubsteiger">
    <annotation>Copyright (C) GIANTS Software GmbH, All Rights Reserved.</annotation>
    <storeData>
        <name>
            Hubsteiger
            telescopic boom lift</name>
        <specs>
            <power>145</power>
        </specs>
        <functions>
            <function>$l10n_function_telescopic_boom_lift</function>
        </functions>
        <image>store/store.png</image>
        <price>29700</price>
        <lifetime>600</lifetime>
        <rotation>0</rotation>
        <brand>TEC</brand>
        <category>misc</category>
    </storeData>
    <base>
        <typeDesc>$l10n_typeDesc_Hubsteiger</typeDesc>
        <filename>hubsteiger.i3d</filename>
        <size width="3.5" length="7"/>
        <components>
            <component centerOfMass="0 0.1 -0.2" solverIterationCount="10"/>
        </components>
        <schemaOverlay attacherJointPosition="0.5 0">
            <default name="DEFAULT_VEHICLE"/>
            <selected name="DEFAULT_VEHICLE_SELECTED"/>
        </schemaOverlay>
    </base>
    <baseColorConfigurations useDefaultColors="true" price="500">
        <baseColorConfiguration color="0.3 0.7 0 1.0"/>
        <colorNode node="0>0|2"/>
        <colorNode node="0>1|2"/>
        <colorNode node="0>10"/>
        <colorNode node="0>12"/>
        <colorNode node="0>12|0"/>
        <colorNode node="0>12|2"/>
        <colorNode node="0>12|3"/>
        <colorNode node="0>12|2|0|0"/>
        <colorNode node="0>12|2|0|0|0"/>
        <colorNode node="0>12|2|0|0|1"/>
        <colorNode node="0>12|2|0|0|0|0"/>
        <colorNode node="0>12|2|0|0|0|0|0"/>
    </baseColorConfigurations>
    <rimColorConfigurations useDefaultColors="true" price="100">
        <rimColorConfiguration color="0.294 0.294 0.294 1"/>
        <colorNode node="0>0|0"/>
    </rimColorConfigurations>
    <wheels>
        <wheelConfigurations>
            <wheelConfiguration name="$l10n_configuration_valueDefault" price="0">
                <wheels autoRotateBackSpeed="2.7">
                    <wheel filename="$data/shared/wheels/trelleborg/TH400/400_70R20.xml" configId="n8v8" isLeft="true" hasTireTracks="true" hasParticles="true">
                        <physics rotSpeed="1" restLoad="1.1" repr="0>0" driveNode="0>0|0" forcePointRatio="0.2" initialCompression="50" suspTravel="0.12" spring="35" damper="20"/>
                        <steering node="0>4" nodeMinTransX="0.11" nodeMaxTransX="-0.11"/>
                        <fender node="0>0|1" rotMax="38"/>
                    </wheel>
                    <wheel filename="$data/shared/wheels/trelleborg/TH400/400_70R20.xml" configId="n8v8" isLeft="false" hasTireTracks="true" hasParticles="true">
                        <physics rotSpeed="1" restLoad="1.1" repr="0>1" driveNode="0>1|0" forcePointRatio="0.2" initialCompression="50" suspTravel="0.12" spring="35" damper="20"/>
                        <fender node="0>1|1" rotMin="-38"/>
                    </wheel>
                    <wheel filename="$data/shared/wheels/trelleborg/TH400/400_70R20.xml" configId="n8v8" isLeft="true" hasTireTracks="true" hasParticles="true">
                        <physics rotSpeed="1" restLoad="2.2" repr="0>2" driveNode="0>2|0" forcePointRatio="0.3" initialCompression="50" suspTravel="0.21" spring="25" damper="20"/>
                        <steering node="0>5" nodeMinTransX="-0.11" nodeMaxTransX="0.11"/>
                        <fender node="0>2|1" rotMin="-38"/>
                    </wheel>
                    <wheel filename="$data/shared/wheels/trelleborg/TH400/400_70R20.xml" configId="n8v8" isLeft="false" hasTireTracks="true" hasParticles="true">
                        <physics rotSpeed="1" restLoad="2.2" repr="0>3" driveNode="0>3|0" forcePointRatio="0.3" initialCompression="50" suspTravel="0.21" spring="25" damper="20"/>
                        <fender node="0>3|1" rotMax="38"/>
                    </wheel>
                </wheels>
            </wheelConfiguration>
        </wheelConfigurations>
        <ackermannSteeringConfigurations>
            <ackermannSteering rotSpeed="30" rotMax="40" rotCenter="0 0"/>
        </ackermannSteeringConfigurations>
    </wheels>
    <speedRotatingParts>
        <speedRotatingPart node="0>7|0" wheelIndex="3" wheelScale="2"/>
        <speedRotatingPart node="0>8|0" wheelIndex="3" wheelScale="2"/>
        <speedRotatingPart node="0>9|0" wheelIndex="3" wheelScale="-2"/>
    </speedRotatingParts>
    <crabSteering>
        <steeringMode name="action_steeringModeAllWheel">
            <wheel index="1" offset="0"/>
            <wheel index="2" offset="0"/>
            <wheel index="3" offset="0"/>
            <wheel index="4" offset="0"/>
        </steeringMode>
        <steeringMode name="action_steeringModeFrontWheel">
            <wheel index="1" offset="0" locked="false"/>
            <wheel index="2" offset="0" locked="false"/>
            <wheel index="3" offset="0" locked="true"/>
            <wheel index="4" offset="0" locked="true"/>
        </steeringMode>
        <steeringMode name="action_steeringModeCrabLeft">
            <wheel index="1" offset="15"/>
            <wheel index="2" offset="15"/>
            <wheel index="3" offset="15"/>
            <wheel index="4" offset="15"/>
        </steeringMode>
        <steeringMode name="action_steeringModeCrabRight">
            <wheel index="1" offset="-15"/>
            <wheel index="2" offset="-15"/>
            <wheel index="3" offset="-15"/>
            <wheel index="4" offset="-15"/>
        </steeringMode>
    </crabSteering>
    <attachable>
        <airConsumer usage="500"/>
    </attachable>
    <lights>
        <states>
            <state lightTypes="0"/>
            <state lightTypes="0 1"/>
        </states>
        <realLights>
            <low>
                <light node="0>6|0|1" lightTypes="0"/>
                <light node="0>12|2|1|1" lightTypes="1"/>
            </low>
            <high>
                <light node="0>6|0|2" lightTypes="0"/>
                <light node="0>6|0|3" lightTypes="0"/>
                <light node="0>12|2|1|2" lightTypes="1"/>
                <turnLightLeft node="0>6|1|0|1"/>
                <turnLightLeft node="0>6|1|0|2"/>
                <turnLightRight node="0>6|1|1|1"/>
                <turnLightRight node="0>6|1|1|2"/>
                <brakeLight node="0>6|0|3"/>
                <reverseLight node="0>6|3|0"/>
            </high>
        </realLights>
        <beaconLights>
            <beaconLight node="0>12|4|0" filename="$data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight01.xml"/>
            <beaconLight node="0>12|4|1" filename="$data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight01.xml"/>
            <beaconLight node="0>12|2|0|0|0|0|0|14" filename="$data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight06.xml"/>
        </beaconLights>
    </lights>
    <enterable>
        <exitPoint node="0>12|2|0|0|0|0|0|4"/>
        <enterReferenceNode node="0>12|2|0|0|0|0|0|4"/>
        <characterNode node="0>12|2|0|0|0|0|0|5|0" cameraMinDistance="1" spineRotation="-90 0 90">
            <target ikChain="rightFoot" targetNode="0>12|2|0|0|0|0|0|5|1"/>
            <target ikChain="leftFoot" targetNode="0>12|2|0|0|0|0|0|5|2"/>
            <target ikChain="rightArm" targetNode="0>12|2|0|0|0|0|0|5|3"/>
            <target ikChain="leftArm" targetNode="0>12|2|0|0|0|0|0|5|4"/>
        </characterNode>
        <cameras>
            <camera node="0>12|2|0|0|0|0|0|0" rotatable="true" limit="true" rotMinX="-1.1" rotMaxX="0.4" transMin="0" transMax="0"/>
            <camera node="0>11|0" rotatable="true" rotateNode="0>11" limit="true" rotMinX="-1.4" rotMaxX="0" transMin="4" transMax="40"/>
            <camera node="0>12|2|0|0|0|0|0|11" rotatable="false" limit="true" rotMinX="0" rotMaxX="0" transMin="0" transMax="8"/>
        </cameras>
    </enterable>
    <motorized>
        <motorConfigurations>
            <motorConfiguration>
                <motor torqueScale="0.63" minRpm="1000" maxRpm="2200" maxBackwardSpeed="20" brakeForce="6" lowBrakeForceScale="0.22" lowBrakeForceSpeedLimit="1">
                    <torque normRpm="0.45" torque="0.9"/>
                    <torque normRpm="0.5" torque="0.97"/>
                    <torque normRpm="0.59" torque="1"/>
                    <torque normRpm="0.72" torque="1"/>
                    <torque normRpm="0.86" torque="0.88"/>
                    <torque normRpm="1" torque="0.72"/>
                </motor>
                <transmission minForwardGearRatio="45" maxForwardGearRatio="130" minBackwardGearRatio="45" maxBackwardGearRatio="130"/>
            </motorConfiguration>
        </motorConfigurations>
        <differentialConfigurations>
            <differentialConfiguration>
                <differentials>
                    <differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.7" wheelIndex1="1" wheelIndex2="2"/>
                    <differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.7" wheelIndex1="3" wheelIndex2="4"/>
                    <differential torqueRatio="0.5" maxSpeedRatio="1.1" differentialIndex1="1" differentialIndex2="2"/>
                </differentials>
            </differentialConfiguration>
        </differentialConfigurations>
        <exhaustEffects>
            <exhaustEffect node="0>12|5" filename="$data/particleSystems/shared/exhaust.i3d" minRpmColor="0.9 0.9 0.9 0.1" maxRpmColor="0.9 0.9 0.9 0.4" minRpmScale="0.05" maxRpmScale="0.5" xzRotationsOffset="50 0" xzRotationsForward="-50 0" xzRotationsBackward="50 0" xzRotationsLeft="0 -100" xzRotationsRight="0 100"/>
        </exhaustEffects>
        <motorStartDuration>3500</motorStartDuration>
        <sounds>
            <motorStart file="sounds/JCB_536_70_start.wav">
                <volume outdoor="1"/>
                <pitch outdoor="0.85"/>
            </motorStart>
            <motor file="sounds/JCB_536_70_idle.wav" innerRadius="20">
                <volume outdoor="1"/>
                <pitch outdoor="0.85"/>
            </motor>
            <motorStop file="$data/vehicles/steerable/liebherr/liebherrL538_stop.wav">
                <volume outdoor="1.2"/>
                <pitch outdoor="0.9"/>
            </motorStop>
            <gearbox file="$data/sounds/transmission/hs115LE.wav">
                <volume indoor="0.60" outdoor="0.10"/>
                <pitch outdoor="1.40"/>
                <lowpassGain indoor="0.75"/>
            </gearbox>
            <retarder file="$data/sounds/transmission/retarderET1116.wav">
                <volume indoor="0.50" outdoor="0.08"/>
                <pitch outdoor="1.00"/>
                <lowpassGain indoor="0.75"/>
            </retarder>
            <airCompressorStart file="$data/sounds/technicalAccessories/compressor_controller.wav">
                <volume indoor="0.40" outdoor="0.30"/>
                <pitch outdoor="1.00"/>
                <lowpassGain indoor="0.85"/>
            </airCompressorStart>
            <airCompressorRun file="$data/sounds/technicalAccessories/compressor_idle.wav">
                <volume indoor="0.10" outdoor="0.12"/>
                <pitch outdoor="0.90"/>
                <lowpassGain indoor="0.85"/>
            </airCompressorRun>
            <airCompressorStop file="$data/sounds/technicalAccessories/compressor_stop.wav">
                <volume indoor="0.40" outdoor="0.35"/>
                <pitch outdoor="1.00"/>
                <lowpassGain indoor="0.85"/>
            </airCompressorStop>
            <airRelease file="$data/sounds/technicalAccessories/compressor_stop.wav">
                <volume indoor="0.40" outdoor="0.45"/>
                <pitch outdoor="1.00"/>
                <lowpassGain indoor="0.95"/>
            </airRelease>
            <reverseDrive file="sounds/jcb_reverseDrivingBeep.wav">
                <volume indoor="0.60" outdoor="2"/>
                <pitch outdoor="1.00"/>
                <lowpassGain indoor="0.75"/>
            </reverseDrive>
            <motor file="sounds/JCB_536_70_run.wav">
                <volume outdoor="0.8"/>
                <pitch outdoor="0.52"/>
            </motor>
        </sounds>
    </motorized>
    <animations>
        <animation name="fuelDisplay">
            <part node="0>12|2|0|0|0|0|0|12|1" startTime="0" endTime="1" startScale="1 1 0.01" endScale="1 1 1"/>
        </animation>
    </animations>
    <cylindered>
        <movingTools>
            <movingTool node="0>12" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_A_ARM" invertAxis="false" mouseSpeedFactor="0.4"/>
                <rotation rotSpeed="100" rotAcceleration="300" rotMax="360" rotMin="-360" rotationAxis="2"/>
                <dependentPart node="0>12|2"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>12|2" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_B_ARM" invertAxis="false" mouseSpeedFactor="0.4"/>
                <rotation rotSpeed="60" rotAcceleration="90" rotMax="10" rotMin="-60"/>
                <dependentPart node="0>12|2|0|0"/>
                <dependentPart node="0>12|3"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>12|2|0" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_C_TOOL" invertAxis="true" mouseSpeedFactor="0.3"/>
                <translation transSpeed="2" transMax="5.885" transMin="0.2" translationAxis="3"/>
                <dependentPart node="0>12|2|0|0"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>12|2|0|0" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_B_ARM" invertAxis="true" mouseSpeedFactor="0.4"/>
                <rotation rotSpeed="60" rotAcceleration="90" rotMax="60" rotMin="-10"/>
                <dependentPart node="0>12|2|0|0|0"/>
                <dependentPart node="0>12|2|0|1"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>12|2|0|0|0" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_D_ARM" invertAxis="false" mouseSpeedFactor="0.4"/>
                <rotation rotSpeed="200" rotAcceleration="200" rotMax="0" rotMin="-135"/>
                <dependentPart node="0>12|2|0|0|0|0"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>12|2|0|0|0|0" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_D_ARM" invertAxis="true" mouseSpeedFactor="0.4"/>
                <rotation rotSpeed="200" rotAcceleration="200" rotMax="135" rotMin="0"/>
                <dependentPart node="0>12|2|0|0|0|0|0"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>12|2|0|0|1" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_D_ARM" invertAxis="false" mouseSpeedFactor="0.4"/>
                <rotation rotSpeed="200" rotAcceleration="200" rotMax="0" rotMin="-135"/>
            </movingTool>
            <movingTool node="0>12|2|0|0|0|0|0" playSound="true">
                <controls axis="AXIS_F_ARM" invertAxis="true" mouseSpeedFactor="0.4"/>
                <rotation rotSpeed="200" rotAcceleration="600" rotMax="80" rotMin="-80" rotationAxis="2"/>
                <dependentPart node="0>12|2|0|0|0|0|0|0"/>
            </movingTool>
        </movingTools>
        <movingParts>
            <movingPart node="0>12|3" referencePoint="0>12|2|2" referenceFrame="0>12|3">
                <translatingPart node="0>12|3|0"/>
            </movingPart>
            <movingPart node="0>12|2|0|1" referencePoint="0>12|2|0|0|2" referenceFrame="0>12|2|0|1">
                <translatingPart node="0>12|2|0|1|0"/>
            </movingPart>
        </movingParts>
        <sounds>
            <hydraulic file="$data/sounds/hydraulicUp.wav">
                <volume indoor="0.30" outdoor="0.55"/>
                <pitch outdoor="0.85"/>
                <lowpassGain indoor="0.65"/>
            </hydraulic>
        </sounds>
    </cylindered>
    <fillUnit>
        <fillUnitConfigurations>
            <fillUnitConfiguration>
                <fillUnits>
                    <fillUnit capacity="200" unit="$l10n_unit_literShort" fillTypes="diesel" showOnHud="false" showInShop="false"/>
                    <fillUnit capacity="40" unit="$l10n_unit_literShort" fillTypes="def" showOnHud="false" showInShop="false"/>
                    <fillUnit capacity="10000" unit="$l10n_unit_literShort" fillTypes="air" showOnHud="false"/>
                </fillUnits>
            </fillUnitConfiguration>
        </fillUnitConfigurations>
    </fillUnit>
    <washable dirtDuration="60" washDuration="1" workMultiplier="4"/>
    <honk>
        <sound file="$data/sounds/horn.wav" innerRadius="10">
            <volume outdoor="1"/>
        </sound>
    </honk>
    <ai>
        <collisionTrigger node="0>13"/>
    </ai>
    <!--Non converted elements:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>

<vehicle>
<fuelUsage>
8</fuelUsage>
<indoorHud>
<fuel animName="fuelDisplay"/>
<speed numbers="0>12|2|0|0|0|0|0|12|2" precision="1"/>
<rpm numbers="0>12|2|0|0|0|0|0|12|3" precision="0"/>
</indoorHud>
<movingTools>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm1_rotY.png" invertMouseAxis="false"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm2_rotX.png" invertMouseAxis="false"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm2_trans.png" invertMouseAxis="true"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm2_rotX.png" invertMouseAxis="true"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm2_rotX.png" invertMouseAxis="false"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm2_rotX.png" invertMouseAxis="true"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm2_rotX.png" invertMouseAxis="false"/>
</movingTool>
<movingTool>
<controls icon="$dataS2/menu/moveControls/crane_arm1_rotY.png" invertMouseAxis="true"/>
</movingTool>
</movingTools>
<motorSoundRun2 file="sounds/JCB_536_70_transmission.wav" pitchOffset="0.55" volume="0.15" pitchMax="1.3" volumeMax="1"/>
</vehicle>

-->
</vehicle>
 

 

moddesc.xml

Spoiler

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<modDesc descVersion="43">
    <author>GIANTS Software, 112TEC</author>
    <version>1.0.0.0</version>
    <title>
        <de>Hubsteiger</de>
        <en>telescopic boom lift</en>
    </title>
    <description>
        <de>Hubsteiger</de>
        <en>telescopic boom lift</en>
    </description>
    <iconFilename>store/store.png</iconFilename>
    <multiplayer supported="true"/>
    <l10n>
        <text name="typeDesc_Hubsteiger">
            <en>telescopic boomlift</en>
            <de>Hubsteiger</de>
        </text>
        <text name="input_BOOMLIFT_wheelModeChange">
            <en>Change mode of wheel direction</en>
            <de>Lenkart wechseln</de>
        </text>
        <text name="function_telescopic_boom_lift">
            <en>Telescopic booms offer greater horizontal outreach than any other type of aerial platform — perfect for areas with limited access in construction and industrial applications.</en>
            <de>Teleskopausleger bieten eine größere horizontale Reichweite als jede andere Art von Hubarbeitsbühnen - ideal für Bereiche mit begrenztem Zugang in Bau- und Industrieanwendungen.</de>
        </text>
        <text name="input_AXIS_A_ARM_1">
            <de>Aufbau drehen</de>
            <en>turn Base</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_A_ARM_2">
            <de>Aufbau drehen</de>
            <en>turn Base</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_B_ARM_1">
            <de>Hauptarm heben/senken</de>
            <en>Main arm up / down</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_B_ARM_2">
            <de>Hauptarm heben/senken</de>
            <en>Main arm up / down</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_C_TOOL_1">
            <de>Hauptarm ausfahren</de>
            <en>Main arm extend</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_C_TOOL_2">
            <de>Hauptarm ausfahren</de>
            <en>Main arm extend</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_D_ARM_1">
            <de>Gelenkarm heben/senken</de>
            <en>articulated arm up / down</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_D_ARM_2">
            <de>Gelenkarm heben/senken</de>
            <en>articulated arm up / down</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_E_ARM_1">
            <de>Korb drehen</de>
            <en>turn platform</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_E_ARM_2">
            <de>Korb drehen</de>
            <en>turn platform</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_F_ARM_1">
            <de>Korb drehen</de>
            <en>turn platform</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_F_ARM_2">
            <de>Korb drehen</de>
            <en>turn platform</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_E_ARM">
            <de>...</de>
            <en>...</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_F_ARM">
            <de>...</de>
            <en>...</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_D_ARM">
            <de>...</de>
            <en>...</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_B_ARM">
            <de>...</de>
            <en>...</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_A_ARM">
            <de>...</de>
            <en>...</en>
        </text>
        <text name="input_AXIS_C_TOOL">
            <de>...</de>
            <en>...</en>
        </text>
    </l10n>
    <inputBindings>
        <input name="BOOMLIFT_wheelModeChange" key1="KEY_l" button=""/>
        <axis name="AXIS_E_ARM" category="VEHICLE" key1="" key2="" key3="" key4="" button="BUTTON_5 BUTTON_6" axis="AXIS_2" button1="" button2="" mouse="MOUSE_BUTTON_LEFT MOUSE_BUTTON_RIGHT" mouseAxis="y" device="0" invert="false"/>
        <axis name="AXIS_F_ARM" category="VEHICLE" key1="" key2="" key3="" key4="" button="BUTTON_5 BUTTON_6" axis="AXIS_1" button1="" button2="" mouse="MOUSE_BUTTON_LEFT MOUSE_BUTTON_RIGHT" mouseAxis="x" device="0" invert="false"/>
        <axis name="AXIS_D_ARM" category="VEHICLE" key1="" key2="" key3="" key4="" button="BUTTON_5" axis="AXIS_1" button1="" button2="" mouse="MOUSE_BUTTON_RIGHT" mouseAxis="x" device="0" invert="false"/>
        <axis name="AXIS_B_ARM" category="VEHICLE" key1="" key2="" key3="" key4="" button="BUTTON_5" axis="AXIS_2" button1="" button2="" mouse="MOUSE_BUTTON_LEFT" mouseAxis="y" device="0" invert="false"/>
        <axis name="AXIS_A_ARM" category="VEHICLE" key1="" key2="" key3="" key4="" button="BUTTON_5" axis="AXIS_3" button1="" button2="" mouse="MOUSE_BUTTON_LEFT" mouseAxis="x" device="0" invert="false"/>
        <axis name="AXIS_C_TOOL" category="VEHICLE" key1="" key2="" key3="" key4="" button="BUTTON_5" axis="AXIS_4" button1="" button2="" mouse="MOUSE_BUTTON_RIGHT" mouseAxis="y" device="0" invert="false"/>
    </inputBindings>
    <vehicleTypes>
        <type name="Hubsteiger" className="Vehicle" filename="$dataS/scripts/vehicles/Vehicle.lua">
            <specialization name="attacherJoints"/>
            <specialization name="lights"/>
            <specialization name="animatedVehicle"/>
            <specialization name="speedRotatingParts"/>
            <specialization name="motorized"/>
            <specialization name="steerable"/>
            <specialization name="drivable"/>
            <specialization name="crabSteering"/>
            <specialization name="cylindered"/>
            <specialization name="aiVehicle"/>
            <specialization name="bunkerSiloCompacter"/>
            <specialization name="honk"/>
            <specialization name="washable"/>
            <specialization name="mountable"/>
            <specialization name="powerConsumer"/>
            <specialization name="HardCodedRpm"/>
        </type>
    </vehicleTypes>
    <storeItems>
        <storeItem xmlFilename="hubsteiger.xml" rootNode="vehicle"/>
    </storeItems>
    <brands>
        <brand name="TEC" title="112TEC" image="store/brand.png"/>
    </brands>
</modDesc>
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.