Jump to content
NLD Community

Join the NLD Discord channel! discord.png https://discord.gg/0WsKGiYeGHJEAI5q

 • NLD Community Handleiding

  Hier vind je informatie over onze website functies.

 • Privacy- en cookieverklaring

  1. 1

   Privacy- en cookieverklaring (NL)

   Door akkoord te gaan stemt u in met ons Privacy- en cookieverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat kunt u geen gebruik maken van ons forum. Voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar is toestemming van de ouders nodig voor gebruik van nld-community.nl, deze dient via de mail (info@nld-community.nl) gegeven te worden.   Privacy- en cookieverklaring Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt.   Doeleinden van de gegevensverwerking Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, een account aanmaakt: Dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, account nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of gebruik van uw account. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren, deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. U heeft het recht op vergetelheid, wilt u uw account verwijderen? Neem dan contact op met info@nld-community.nl   U dient dit ter identificatie te doen met uw geregistreerde email adres.   Al uw persoonlijke gegevens zullen binnen 48 uur verwijderd worden, topics blijven wel bewaard (indien uw echte naam is geregistreerd zal deze aangepast worden naar een fictieve naam zodat al uw persoonsgegevens verwijderd zijn).   Gebruik van cookies Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd, en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, u kunt deze cookies uitzetten via uw browser.   Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door sociale netwerken zelf,  deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).   Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.   Beveiliging tegen spam Google reCAPTCHA (Google Inc.) Google reCAPTCHA is een SPAM-beveiligingsservice die wordt aangeboden door Google Inc. Het gebruik van reCAPTCHA is onderhevig aan door Google gestelde Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid   Aanpassen privacy statement Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.   NLD Community © Copyright 2015 - 2019
  2. 2

   Privacy and Cookie Statement (EN)

   By accepting you agree with our Privacy and Cookie statement. If you do not agree, then you can not use our forum. For children who are younger than 16 years, permission from the parents is required for the use of nld-community.nl, this must be given through the mail (info@nld-community.nl).   Privacy and Cookie Statement We respect the privacy from visitors on our website and shall ensure that the personal information you give us will be treated confidentially. Processing of personal data is done in a manner that is consistent with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR).   Purpose of data If you have a contact or registration form filled on the website, or send us an email, created a account: Then the data you send us will be kept as long as necessary to the nature of the form or the content of your e-mail or account use. We try to kept these data as anonymous as possible. This information will not be provided to third parties.   You have the right to forget, do you want to delete your account? Then contact info@nld-community.nl (you must do this for identification with your registered email address).   We will delete your personal data within 48 hours, your topics will continue to exist. If your real name is registered, we will change it to a fictional name.   Use of cookies By running our website we use cookies. A cookie is a small file that is sent along with pages of this website, and is stored by your browser on the hard drive of your computer. We use cookies to remember your settings and preferences, you can disable these cookies in your browser.   Facebook, Twitter, Instagram, YouTube On this site are buttons included to promote pages or share on social networks Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. These buttons are realized and supplied by social networks themselves, this code place cookies (see above). Please read the privacy statement of  Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.  (Which may change periodically) to see what they do with your personal information they process with their code.   Spam Protection Google reCAPTCHA (Google Inc.) Google reCAPTCHA is a SPAM protection service provided by Google Inc. The use of reCAPTCHA is subject to the Google privacy policy and terms of use. Personal Data collected: Cookies and Usage Data. Place of processing: United States – Privacy Policy .   Adjusting privacy statement We reserve the right to modify this privacy statement, changes will be posted on this website.   NLD Community © Copyright 2015 - 2019
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.